STRONA GŁÓWNA


Szanowni Państwo!


Witamy w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu.


Zgodnie z zapisamy ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku, każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w internecie pewnych danych w ujednoliconej formie. Zasady publikacji informacji w Biletynie Informacji Publicznej regulują:


   - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku


   - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku


   - Ustawa z dnia 6 września 2001