OGŁOSZENIA

Odpowiedź na pytania dotyczące problematyki efektywności energetycznej.

 

1. Gdzie na stronie internetowej lub w BIP - Dyrektor Szkoły opublikował informację o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej, zgodnie z obowiązkiemokreślonym w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoąci energetycznej?

Odpowiedź - nie opublikowano.

 

1. Czy - na dzień złożenia przedmiotowego wniosku - Dyrektor Szkoły jest w posiadaniu aktualnych badań jakości stosowanego w budynkach oświetlenia wewnętrznego - w odniesieniu do obowiązujących aktualnych Polskich Norm? 

Odpowiedź - nie.