MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

Misja szkoły

 

"Misją naszej szkoły jest przygotowanie absolwenta do wzorowej pracy w nowoczesnej i zintegrowanej Europie".

 

 

Wizja szkoły

 

"Szkoła kształci młodzież i dorosłych w zawodach służących zdrowiu. Stwarza możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych". Szkoła wyposaża absolwenta w "kompetencje młodego Europejczyka". Współpracuje z fundacjami, wyższymi uczelniami i towarzystwami naukowymi. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym promując zdrowy styl życia. Środowisko nauczania tworzy wysokowykwalifikowana kadra w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną. Szkoła zapewnia możliwość kreatywnego rozwoju poprzez udział w olimpiadach, kołach naukowych i realizację projektów dydaktycznych.