DYREKCJA SZKOŁY

 

Dyrektor Zespołu Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych w Bytomiu

Hanna Chłopecka

e-mail: medyk.bytom@onet.pl

 

Wicedyrektor Zespołu Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych w Bytomiu

Małgorzata Gawień

e-mail: medyk.bytom@onet.pl

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Wanda Kostecka

e-mail: medyk.bytom@onet.pl

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Aleksandra Przybyła

e-mail: medyk.bytom@onet.pl